Вертикално озеленяване

Вертикално озеленяване

В днешно време, с все по-големите темпове на развиващото се строителство, зеленината някак остана на заден план. Липсата на достатъчно зелени площи се чувства осезаемо в градската среда и това е предпоставката за развитието на вертикалното озеленяване, което подобрява значително баланса между архитектурната и живата среда.

Проект за вертикална зелена стена се изготвя като екстериорно зелено решение на фасада на съществуваща или новопроектирана сграда. Правилно проектираната и изпълнена вертикална градина, би следвало да предпазва сградата от суровите атмосферни влияния през студената и ветровита зима и горещото лято. Подходящи за вертикално озеленяване са растения които имат компактна форма и сгъстена листна маса. Ние свободно боравим с голям арсенал от растителни видове, които се различават не само по текстурата на листната маса, и по цвят на листата, но и дори имат различен хабитус – изправени, висящи и пълзящи растителни видове.

Цени от 54 лв

получете индивидуална оферта за вертикално озеленяване съобразена с вашите нужди

направи запитване

Къде е подходящо да се приложи:

  • Вертикално озеленяване на ресторанти и заведения
  • Вертикално озеленяване на бизнес сгради
  • Вертикално озеленяване на офис помещения
  • Вертикално озеленяване на търговски комплекси
  • Вертикално озеленяване на хотели и хотелски комплекси
  • Вертикално озеленяване на частни къщи
  • Вертикално озеленяване на жилищни комплекси
  • Вертикално озеленяване на индустриални сгради

Изпълнение на вертикални градини

Ние сме запознати с най-новите технологични решения за вертикално зелено строителство. Осигуряваме оптимални условия за развитието на растителността във вертикални условия и така създаваме една красива и издържаща във времето зелена приказна картина.


Вижте какво още предлагаме: