Детска площадка на бул. "Освобождение", гр. Велико Търново

Детайли

  • Обект: Детска площадка в УПИ XI, XII в кв. 351 по плана на гр. Велико Търново
  • Вид: Проектиране
  • Площ: 520 м²
  • Местоположение: Велико Търново
  • Клиент: "Мулти Парк" ООД
  • Период: 28.05-24.06.2013

Цел на проекта:

Разработване на съвременна детска площадка, която да задоволява нуждите от игра и отдих на децата от близките квартали.

Проектно решение:

Детската площадка се ситуира на територията на съществуваща такава, като старите съоръжения и настилки се премахват. Новата композиция на площадката е решена като две зони.

Зоната в която са разположени детските съоръжения е изградена от ударопоглъщаща настилка на плочи в червен и зелен цвят. Предвижда се внасянето на комбинирано детско съоръжение с модерен дизайн, което да предоставя различни функции за игра – катерене, пързаляне балансира, преминаване, общуване и тематични игри, двойна люлка тип махало, две клатушки на пружина и една въртележка. Предвидените за доставка и монтаж съоръжения са за различни възрастови групи.

Втората зона е изградена от бетонови плочи и унипавета, като на места са вградени и цветни плочи с букви и цифри, представляващи българската азбука и игра на дама. В нея са разположени пейките, кошчетата за отпадъци и информационните табели. Беседката е изнесена отстрани в зелената площ. Предвид това че площадката се намира в между блоково пространство в близост до улица, по целия и периметър се предвижда поставянето на ограда.