Детска площадка в гр. Козлодуй

Детайли

 • Обект: Детска площадка в поземлен имот №512.101 по КК и КР на гр. Козлодуй
 • Вид: Проектиране, Авторски надзор, Трасиране на настилки
 • Площ: 400 м²
 • Местоположение: гр. Козлодуй
 • Клиент: "Мулти Парк" ООД
 • Период: 15.10.2016-25.04.2017

Цел на проекта:

Изграждане на модерна тематична детска площадка в центъра на гр. Козлодуй в ЖКЗ “Юг”, съгласно изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и безопасността на площадките за игра, в това число изискванията на безопасното ползване, поддържане и контрола и създаване на приятна и подходяща среда за игра на деца на различна възраст.

Проектно решение:

Настоящата детска площадка е с размери 20,00 х 20,00 метра, с площ от 400,00кв.м., с местоположение, определено от Гл. архитект на Община Козлодуй съгласно скица №204/20.12.2016.

Композиция на детската площадка включва два входа. Площта е условно разделена на две части – зона за активен отдих (игра) и зона пасивен отдих. Композицията на площадката позволява непрекъснат визуален достъп до децата по време на игра.

1. Зоната за пасивен отдих е разположена по периферията на площадката. В нея са разположени десет броя дървени пейки с облегалка, три кошчета за отпадъци и една дървена петоъгълна беседка.

2. Зоната за игра заема останалата площ, като е покрита от саморазливна ударопоглъщаща настилка. Естетическото решение на настилката се ориентира към многообразие на природни цветове със стилизирани зони “река”, “гора”, “савана”, “пустиня” изобразени със зелен цвят, син цвят, жълт цвят и кафяв цвят, както и вграждането на стилизирани животни. Допълнително с познавателна функция е предвидено и поставянето на букви от българската азбука и цифри. В тази зона се ситуират:

 • 1 бр. акцент – голямо комбинирано детско съоръжение за катерене, пързаляне, тематични игри и общуване, подходящо за широка възрастова група (2-12 години) с максимална височина на падане 150 см
 • 1 бр. спортно съоръжение за катерене и баланс (3-12 години)
 • 2 бр. двойна люлка тип махало (3-12 години)
 • 3 бр. люлка тип клатушка (до 3 години)
 • 2 бр. люлка тип везна (3-12 години)
 • 1 бр. занимателен панел (до 12 години)

Минималните отстояния са спазени и това позволява на придружителите свободно да се движат между съоръженията за игра без опасност от нежелани наранявания. Комбинацията от подбраните съоръжения предоставя голям набор от различни видове игри: катерене, пързаляне, люлеене, клатене, висене, преминаване, балансиране, общуване, тематични и ролеви игри.

С оглед на това, че площадката за игра не се намира в паркова среда и в близост има улици е предвидено монтирането на ограда по целия и периметър.