Детска площадка в кв. "Сухата чешма", гр. Велико Търново

Детайли

  • Обект: Детска площадка в кв. "Сухата чешма" в гр. Велико Търново
  • Вид: Проектиране
  • Площ: 470 м²
  • Местоположение: Велико Търново
  • Клиент: "Мулти Парк" ООД
  • Период: 20.02-15.03.2013

Цел на проекта:

Разработване на съвременна детска площадка, която да задоволява нуждите от игра и отдих на децата от близките квартали.

Проектно решение:

Детската площадка се ситуира на територията на съществуваща такава, като старите съоръжения и настилки се премахват. Новата композиция разделя площадката на две части.

Едната зона е стандартна площадка за игра на деца 3-12 години. В нея са разположени двойна люлка, детска пързалка, къщичка и два занимателни панела. Настилката под съоръженията за игра е изградена от ударопоглъщаща настилка на плочи. Предвидени са места за сядане за посетителите – градински пейки с облегалки и една петоъгълна беседка. Разположени са върху бетонови плочи. Предвидено е засаждането на дървесна растителност която да прави сянка върху местата за сядане. Част от пейките са обърнати за към другата зона.

Втората зона е изградена от комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, разположена върху акрилна спортна настилка. Размерите на игрището са по-малки от стандартните, но пропорциите са запазени и то е пригодено за игра на “по-малки играчи”. Игрището е оградено с ограда от поцинкована телена мрежа и топкообираща мрежа. Общата височина на оградата е три метра. Предвидено е и изграждането на “трибуни” на три нива зад които също ще има дървесна растителност която да хвърля сянка.