Озеленяване

Озеленяване

Изграждане на зелени площи

Зеленото строителство е предизвикателство, тъй като всеки път е различно. Няма два еднакви обекта, както няма и две еднакви снежинки. Всеки обект голям или малък има своята специфика и сложност, в която трябва да се вникне. Изграждането е момента, в който проектът оживява. Това е и най-вълнуващото нещо за един проектант – да види как фантазиите му се превръщат в реалност.
Благодарение на дългогодишния си опит като техници и изпълнители, сме наясно, че резултатът може да е безупречен само при наличието на добра организация, квалифицирани работници и познаване на всички предстоящи дейности в детайли. Въпреки импровизациите, които често се налагат заради силната индивидуалност на обектите, можем да обособим основни точки по които се води процесът на изграждане.

Цени от 22 лв на м²

получете оферта за озеленяване изготвена изцяло според вашите нужди

направи запитване

Почистване на терена

Плевелна растителност се премахва ръчно или чрез пръскане със селективен или тотален хербицид. Почистване от строителни отпадъци, камъни, дънери и извозването им извън територията на обекта.

Обработка на почвата

Използва се при почви с лош механичен състав. Най-често се прилага фрезоване, валиране, аериране и други.

Внасяне на хумусна почва и/или торови смески

Предимно при бедни почви в градски условия се налага отстраняването на горния почвен хоризонт и внасяне на хумусна почва. Торенето се прилага за по-бърз и по-траен ефект на новозасадената декоративна растителност. Най-често използваните органични торове са прегорял оборски или птичи тор, а от минералните торове се залага на азотни, калиеви, фосфорни или комбинация от трите вида според нуждите на наличната зеленина.

Вертикална планировка

Моделиране на терена – заравняване или направата на изкуствени възвишения (геопластики), легла на водни басейни, терасиране и други.

Нанасяне на проектното решение

Очертаване на алеите, водните площи, архитектурни елементи и други. Отбелязване на посадните места на дърветата, храстите и живите плетове, както и очертаване на цветните петна въз основа на дендрологичния проект.

Засаждане на растителност

Доставяне на висококачествена растителност. Размерите на растенията се съобразяват с оптималното съотношение цена-първоначален ефект. Използваме растения, както от лицензирани местни производители, така и директен внос от Холандия или Италия. Това допринася за бързото адаптиране и прихващане на растенията поради сходните климатични условия.

Затревяване или полагане на тревен чим

 • Затревяване – най-важен е изборът на подходящата тревна сметка – тревна смеска от видове устойчиви на отъпкване, устойчиви на сянка, устойчиви на засушаване и други. Тук трябва да се вземе предвид, че някои тревни смески постигат по-бърз резултат и добре да се съобразим със сроковете за изпълнение, които сме си поставили. След разпръскването на тревното семе върху предварително заравнената основа, терена се валира, за да се вкопае семето, а след това трябва да бъде полято обилно.
 • Зачимяване – поставянето на тревен чим набира все по-голяма популярност. Особено подходящо е поставянето на тревен чим при озеленяването на бизнес сгради и офиси, както и при обекти при които се търси бърз резултат, тъй като ефекта е мигновен.

Допълнителни елементи:

 • Беседки, ротонди, перголи, пейки и други
 • Барбекю, навеси огнища и други
 • Полагане на плочопътеки и градински настилки
 • Полагане на кантиращи лайсни
 • Изграждане на водни ефекти, скални кътове, алпинеуми и други
 • Изграждане на автоматизирана поливна система
 • Укрепване на откоси чрез GEOWEB система, подпорни стени от габиони или бетон, огради и други

Подходящо място за озеленяване:

 • частни дворове
 • градини
 • хотели и хотелски комплекси
 • пред магазини, заведения и други търговски обекти
 • жилищни комплекси
 • обществени пространства
 • паркове
 • атракциони и кътове за отдих

Вижте какво още предлагаме: