Ландшафтно проектиране

Ландшафтно проектиране

Ландшафтни проекти, идеи и дизайн за красиви, устойчиви и функционални зелени площи и пространства.

Ландшафтното проектиране е комплексна дейност, в която ландшафтните архитекти съобразяват в детайли спецификата на терена, на околното пространство, растителните видове и изискванията на клиента. Проектите ни са фокусирани към основната цел: постигане на реалистичен резултат, осигуряващ функционалност, хармония и цялостност при последващото реализиране. Спецификата в работата по Ландшафтно проектиране изисква задълбочено познаване на всички етапи свързани както с изграждането така и с поддръжката.

Цени от 1,20 лв на м²

получете индивидуална оферта за ландшафтен проект съобразен с вашите нужди

направи запитване

Процесът и документацията при ландшафтното проектиране може да включва:

 • Ситуация
 • Идеен проект
 • Функционално зониране
 • Алейна мрежа
 • Настилки
 • Трасировъчен чертеж
 • Дендрологичен проект
 • Посадъчна схема
 • Проект за вертикална планировка (при необходимост)
 • Проект на автоматизирана поливна система (по желание на клиента)
 • План за отводняване (при необходимост)
 • Разрези и детайли (при необходимост)
 • Визуализации (по желание на клиента)
 • Обяснителна записка и сметна документация (количествено-стойностни сметки)

Цени на проектите за озеленяване

Случва се да ни питат и за цените. “Колко ще струва ландшафтният проект?”, “Каква е цената на проекта за озеленяване?”. Разбираме важността на въпроса за цената, но за определянето и трябва да знаем повече за обекта, за да се отчетат параметрите на конкретното задание и необходимата проектна документация.

Обикновено за ландшафтно проектиране цените варират от 1,20 до 2,50 лв/кв.м, но понякога са и по-ниски в зависимост от площта и от обема на работата. Обадете се и ще можем да сме по-конкретни.


Идеен проект за озеленяване на къща

Идеен проект за озеленяване частен двор


Има няколко основни етапа в проектантската работа, които е необходимо да бъдат налице:

Предпроектни проучвания

 • Посещение на място като се взема в предвид съществуващото положение за хармонично включване на обекта в заобикалящата го среда. Проверява се за наличието на геодезическата снимка. Тя е неделима част от документацията нужна при проектирането по част ПиБ, тъй като служи като основа за всеки един паркоустройствен проект и включва извадка от кадастъра, наземната инфраструктура, данни за релефа и съществуващата в момента, на терена растителност, ако има такава.
 • Среща с клиента (инвеститора), на която се обсъжда целта на проекта, неговите желания и очаквания. Обсъждат се първоначални идеи и впечатления за цялостното оформяне на обекта. На този етап се обсъжда и ориентировъчен бюджет за изпълнение.
 • Изготвяме оферта съобразена специално с Вашите нужди. Представяме оформено задание за проектиране по точки, което да служи за ориентир на проектанта. Ако ценовото ни предложение ви устройва и постигнем съгласие започваме работа.

Фитосанитарна оценка

Експертна оценка (или експертно становище на съществуваща дълготрайна растителност) се изготвя при наличието на такава. Прави се подробно обследване на дърветата едно по едно, а храстовата растителност се разглежда като масиви. Взема се под внимание височината на растенията, диаметъра на короната и стъблото, общото състояние на растението (изменения на стъблото, корените и короната, заболявания, вредители, дали представлява заплаха за гражданите), дали поради някакви причини възпрепятства обслужването на съоръжения от техническата инфраструктура на населеното място, както и дали растението попада в границите на бъдещото строително петно.

Проектна фаза

 • Идейна фаза – Идеен инвестиционен проект – изготвя се на база Подробен устройствен план или скица (виза) за проектиране. За основа служи геодезическа снимка с нанесена дълготрайна декоративна растителност. Тук се решава функционалното зониране и разпределението на площите на обекта, алейната мрежа и настилки, малки архитектурни елементи и растителното оформление. Текстовата част включва количествена сметка по окрупнени показатели и обяснителна записка. По желание на възложителя се изготвя и стойностна сметка.
 • Техническа фаза – Технически инвестиционен проект – също като идейния проект се разработва на базата на ПУП или виза (скица) за проектиране. За основа се използва геодезическата снимка с подробно и коректно нанесена дълготрайна декоративна дървесна растителност ( широколистна и иглолистна), храстова растителност и тревни площи, ако съществуват такива. Изготвя се опорно сравнителен план, прави се площоразпределение и функционално зониране, проект на алейната мрежа с определяне на видовете настилки и подробно котиране, дендрологичен проект за цветната, храстова и дървесна растителност. Текстовата част включва обяснителна записка, дендрологична ведомост и подробна количествена сметка с всички заложени строително материални работи.
 • Работна фаза – Работен инвестиционен проект – включва трасировъчен чертеж и посадъчен чертеж; проект на настилките с детайл на декоративните настилки и всички необходими разрези; детайли на архитектурни градински елементи (беседки, пейки, ротонди и други) и архитектурни работни проекти; при необходимост проект за вертикална планировка и конструктивни проекти за елементите представляващи строителни съоръжения.

Съществуват много безплатни програми за проектиране на градина с които и сами можете да поработите и да оформите градината и двора си. Те ще ви дадат насоки и ще можете сами да си направите някакъв проект, а ако сте свикнали всичко да си правите сами като любител градинар, ако имате много свободно време или искате да се учите ще имате възможност да експериментирате. Ние ви препоръчваме да не правите компромиси и да оставите оформянето на вашето дворно пространство в ръцете на лицензиран ландшафтен архитект. Независимо дали става дума за “направа” на “селски двор”, цветна градина или просторно дворно пространство с модерно и съвременно излъчване, ние ще отговорим на вашите очаквания с ценни идеи, качествено ландшафтно проектиране, съвременен дизайн, точно планиране, бързо и професионално изпълнение.


Предлагаме проекти за:

 • изграждане и аранжиране на паркове и градини
 • оформяне на частни дворове
 • зелени площи на хотели и хотелски комплекси
 • озеленяване на търговски обекти
 • озеленяване на жилищни комплекси
 • ландшафтно оформление на обществени пространства
 • цялостен дизайн на паркове
 • ландшафтен дизайн за атракциони и кътове за отдих
 • озеленяване на училищен двор или детска градина
 • изграждане на скални кътове и алпинеуми
 • зелени площи, компенсаторно озеленяване и други

Визуализации – Изготвяме реалистични триизмерни визуализации на нашите ландшафтни проекти, както и различни графични материали, които биха Ви помогнали да придобиете ясна представа за крайния резултат.


Вижте какво още предлагаме: