Консултации и надзор

Консултации и надзор

Консултации

Ако не се чувствате много уверени кое би било най-добре за изграждането или поддържането на Вашата градина, или пък имате конкретен проблем с някой растителен вид или тревна площ, ние ще Ви помогнем. Консултацията със специалист спестява много време и усилия. Дългогодишния ни опит в проектирането, етапите на изграждане и поддържане на зелени пространства ни е направил компетентни да окажем помощ във всяка дейност свързана с озеленяването.

Цени от 30 лв на час

получете индивидуална оферта за консултация или надзор съобразена с вашите нужди

направи запитване

Най-често към нас се обръщат за консултации относно:

Консултации при проблеми с тревните площи – необходимо е да направим оглед на място. След като се запознаем с проблема ще направим своето предписание за възстановяването и поддържането на оптималното състояние на тревната площ.

Консултации при вече озеленени пространства – ако градинарството е ваше хоби, разполагате с достатъчно свободно време и сами изграждате и поддържате вашите зелени площи, но имате нужда да се консултирате с някой относно манипулациите и повторяемостта им, ние можем да сме Ви полезни. След като разгледаме Вашата градина и се запознаем с желанията Ви, ние ще изготвим манипулационен календар, в които са подробно описани дейностите и тяхната повторяемост във времето.

Консултации при създаване на нови зелени пространства и тревни площи – ако имате проект, но не Ви е ясна последователността на отделните дейности ние сме на Вашите услуги. След запознаваме с Вашия проект ще планираме в детайли изграждането на Вашето зелено кътче. Ще изготвим подробен график на целия работен процес, който включва последователността на дейностите и описание на тяхната специфика. По желание ще Ви предложим и стойностна сметка. Можем да се заемем и с изпълнението.. Обадете се!


Контрол

Ако нямате възможност сами да следите работата на обекта, не разпознавате растителните видове и специфичните дейности, които се извършват на терен, ние можем да ви бъдем от полза. Само обучени специалисти и хора с дългогодишен опит в изграждането и поддържането на зелени площи са в състояние да пренесат коректно проектното решение върху терена, за да се получи желания ефект. Като специалисти ние ще следим дали доставените на обекта растителни видове отговарят по размер и качество на тези заложени в проекта, дали са в добро здравословното състояние, както и всички съпътстващи дейности по изпълнението.

Авторски надзор

Ние предлагаме на нашите клиенти услугата авторски надзор. Като проектанти ние сме най-запознати с идеята на проекта и желанията на инвеститора и точно заради това сме и най-точните хора. Да я прехвърлим от белия лист на терена, без да загубим проектния замисъл. По време на посещенията на обекта ние ще следим за качественото изпълнение на отделните видове дейности и ще провеждаме консултации с изпълнителя за постигане на оптимален резултат. По желание можем да извършваме и регулярни срещи с инвеститора, за да даваме сведения относно напредъка и протичането на работния процес.

Участие в приемни комисии

Ако сте преценили, че не Ви е необходим контрол или авторски надзор, но все пак искате да сте сигурни, че всичко е минало по план, ние Ви предлагаме да участваме в комисията, която приема обекта. Поемаме ангажимента да се запознаем с проекта и неговите специфики, количествена сметка и дендрологична ведомост. Лично ще обходим целия обект, като следим за качеството на извършените дейности. Ще определим състоянието и ще преброим всички растителни видове на територията на обекта. Ще проверим дали видовия състав, разположението на растителните видове и броя им на терен отговарят на тези от проекта. Така ще сте сигурни в изпълнението на поставените цели. Ако нещо не отговаря на предварителния замисъл, ще можете да реагирате своевременно.


Вижте какво още предлагаме: