Детски площадки

Проектиране на детски площадки

Ние проектираме безопасни и съвременни детски площадки. Стремим се всяка от тях да бъде уникална и със собствена тема. Чрез използването на разнообразни уреди се стремим да развиваме въображението и уменията на децата. Запознати сме с цените и работим свободно с продуктовата гама на водещи европейски и турски производители като Polfisan, Proludic, Husson, Kompan и много други. За обекти от бюджетен клас залагаме на български производители като Импресия, Ареа, Козирог и Металпласт инженеринг – Русе.

Опитът ни в проектирането на детски площадки и дългогодишното сътрудничество с фирми изпълнители на детски площадки ни е позволило да вникнем в същината на материята и да предлагаме на клиентите си качествени, реалистични проекти, осигуряващи безпроблемно изграждане. Доброто познаване на предстоящите строително-монтажни работи е предпоставка за коректни цени на количествените и стойностни сметки. Това е от изключително значение при реализирането и оценката на финансовите параметри за всяко едно инвестиционно намерение.

Цени от 1,50 лв на м²

получете индивидуална оферта за проектиране на детска площадка или спортен терен според вашите нужди

направи запитване

Всички детски съоръжения и настилки отговарят на изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и са сертифицирани по европейските стандарти за качество БДС EN 1176:2008 – съоръжения и настилки за площадки за игра и БДС EN 1177:2008 – ударопоглъщащи настилки за площадките за игра-методи за изпитване.


При изготвяне на проект на детска площадка следваме няколко основни стъпки:

Предпроектни проучвания
 • Местоположение, релеф и състояние на терена, преценка за достъпност на хора в неравностойно положение
 • Предполагаема или планирана възраст на децата, начин за достигане до площадката
 • Очаква ли се ползвателите да бъдат придружавани от възрастен
 • Оценка на съществуващата растителност на терена и възможностите за интеграцията и
Проектът се изработва винаги в работна фаза и включва
 • Ситуация – вписването на площадката в околното пространство-спрямо алеи, улици сгради и др.
 • Планова композиция или Идеен проект на детската площадка – разположение на уредите, настилките, огради, входове, пейки, кошчета за отпадъци, беседки, информационни табели и др.
 • Зони за безопасно падане и трасиране на съоръженията – осигуряване на изискванията за безопасност и свободно преминаване според техническите характеристики на производителите на детските съоръжения и нормите и изискванията на наредбата
 • Настилки, детайл и разрез на настилките – определяне на типа, обхвата и рисунъка на настилките: саморазливна ударопоглъщаща настилка, ударопоглъщащи каучукови плочи, мулч, пясък, естествена или изкуствена трева, бетонни плочи, павета и др.
Текстова част
 • Спецификация на заложените съоръжения – габарити, зони за безопасно падане, възрастова група за която е предназначено съоръжението, предлаганите видове игри, илюстративни материали и др.
 • Обяснителна записка
 • Количествена и стойностна сметка – детайлна ценова разбивка на всички количества и материали необходими за изграждането на детската площадка, със цена за бройка, линеен метър, квадратни метри и кубици

Проект за изграждане на детска площадка

Работен проект за детска площадка


Детските площадки са от голямо значение за оптималното физическо и психологическо развитие на подрастващите. Различните съоръжения за игра винаги са съобразени с възрастта на децата и предоставят голям набор от игри и занимания имащи за цел да развиват групи или отделни части на опорно двигателния апарат и различни аспекти от личността.

Именно на площадката за игра децата правят първите си стъпки към навлизането в обществото. Комуникират, учат се да общуват колективно, учат се на толерантност, изобретателност, опитват се да надскочат другите и да развият собствените си възможности. Тук от голямо значение са детските съоръжения – люлки, катерушки, клатушки, пързалки, комбинирани детски съоръжения, люлки тип везна, въртележки и др. Колкото по-богати възможности за игра предлага едно съоръжение толкова е по-голяма игровата му стойност. Съвременните уреди и елементи за детски площадки се изпълняват с ярки цветове, за да бъде стимулирано и детското зрение и въображение. Допълнително голяма част от тях са релефни и пипайки с ръчичките си децата опознават различни форми, геометрични фигури или животни. Тези както и музикалните съоръжения са подходящи и за деца с проблемно зрение. На световния пазар има съоръжения подходящи за всяка една група деца в неравностойно положение. При правилното си групиране те позволяват изграждането на обществено достъпни площадки за игра. Където всички малчугани, включително и тези със специални нужди, да бъдат заедно, наравно в игрите.

Времето прекарвано на площадката за игра и спортните терени е особено важно за израстването и развитието на децата и с нашите проекти за детски площадки ние се стремим то да бъде по-приятно и по-безопасно.


Опитът ни в проектиране на детски площадки включва над 60 отделни обекта. Проектирали сме:

 • детски площадки в жилищни квартали
 • комплекси от площадки за игра в паркове
 • детски атракциони в градски градини
 • детски кътове в заведения
 • кътове за игра в училища
 • площадки за игра в детски градини и ясли

Вижте какво още предлагаме: